Banner

Haberler

TÜRKİYE - RUSYA KUKK TOPLANTISI

TÜRKİYE - RUSYA KUKK TOPLANTISI

Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı, Bakanlığımız Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sn. Nurhan TÜFEKÇİOĞLU ile Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı Karayolları ve Kentiçi Yolcu Taşımacılığı alanında Devlet Politikası Departmanı Genel Müdürü Sn. Aleksey BAKIREY başkanlığında 8 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.Toplantıda heyetler, başta sürücü vizeleri ve geçiş belgesi kotaları olmak üzere, iki ülke arasındaki uluslararası karayolu taşımacılığı konularını görüşmüşler ve toplantı sonunda imzalanan Protokol ile;-            - Heyetler, profesyonel sürücüler için vize kolaylığı sağlanması hususunda iradelerini beyan etmiştir,-         - Geçiş belgesi kotalarının iki ülke arasında 11-12 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen KUKK toplantısında belirlendiği şekliyle muhafaza edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Buna göre kotalar şu şekildedir;İkili taşımalar için 8.000 adet,İkili taşımalar için (frigorifik taşıtlar) 1.000 adet,Üçüncü ülke taşımaları için 1.500 adet,Transit taşımalar için 6.000 adet (transit taşımalarda kota kısıtlaması bulunmamakta olup, ilk etapta teati edilecek geçiş belgesi sayısını ifade etmektedir).-         - Yılın ilk dört aylık döneminin tamamlandığı dikkate alındığında, 2017 yılının geri kalanında kullanılmak üzere;5.300 adet ikili,670 adet (frigorifik taşıtlar için) ikili,1.500 adet üçüncü ülke,6.000 adet transitgeçiş belgesinin teati edilmesi kararlaştırılmıştır.-         - Geçiş belgeleri, 16 Mayıs 2017 tarihine kadar teati edilecek ve bu tarih itibariyle kullanıma açılacaktır.Sözkonusu belgelerin teati edilmesiyle birlikte gerek Rusya’ya gerekse Rusya üzerinden transit olarak başta Kazakistan olmak üzere Orta Asya ülkelerine yönelik taşımalar yeniden başlayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.