Hoşgeldiniz!

Gelişmiş özelliklerden faydalanabilmek için şimdi giriş yapın.
 
  [ Şifremi Unuttum ]
 
       
Kullanıcı Adı:    
       
Şifre:  
Giriş
   
       
   
 
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
 
 
 
 
Terimler Sözlüğü
Uluslararas Terimler Szl
Terim Trke Karl Aklamas
Air Freight Hava Navlunu Havayolu ile yk tama creti.
Air Freight Insurance Hava Tama Senedi Havayolu ile tanan mallarn salkl bir ekilde alcsna ulamasn temin.
Airway Bill Hava Tama Senedi Havayolu ile tanan mallarn salkl bir ekilde alcsna ulamasn temin etmek iin uygulanan sigorta.
ATR Document ATR Belgesi Mallarn Trkiye'den Avrupa Birlii yesi bir lkeye veya Birlik yesi bir lkeden Trkiye'ye ihra veya ithal edilmesinde kullanlan bir belgedir.
Barter Takas Takas iki ayr lkedeki ithalat ve ihracat firmalar arasnda maln malla deiimi eklinde yaplan bir ticaret ekli.
Bill of Carriage Hamule Senedi Nakliye veya Tama senedi de denir. Mal gnderenle nakleden, maln ne ekilde nakledileceine, teslim ve tesellmne mahsus esaslar kapsayan senettir.
Bill of Excange, Draft Polie Senet metninde polie kelimesi veya yabanc dilde karl olan kelimeyi, belirli bir bedelin denmesi hususunda kaytsz artsz olarak havaleyi, deyecek olan muhatabn ad ve soyadn, keide tarihi ve yerini, keidecinin imzasn tayan senet.
Bill of Lading (L/C) Konimento Tren, uak veya gemi ile yaplan tamaclkta kullanlan ve maln tamak zere teslim alndn ve var noktasnda konimento sahibine teslim edileceini gsteren bir belgedir.
Cash Against Documents (CAD) Vesaik Mukabili deme hracatnn maln gnderdikten sonra ithalatnn lkesindeki bir yetkili arac bankaya bavurarak sz konusu bankaya sevk evrak yollad ve bu evrakn ithalat bedelinin denmesinden sonra ithalatya teslimi konusunda talimat verdii deme biimidir.
Cash on Delivery Mal Karl deme hra edilen maln bedelinin, maln ihracat tarafndan teslim alnmasndan sonra denmesidir.
CE Mark CE areti Bir rnn Avrupa Birlii direktifleri ile belirlenen salk, gvenlik, evrenin ve tketicinin korunmas gereklerine uygun olduunu gsteren bir Birlik iaretidir.
Commercial Invoice Ticari Fatura Alc ile satc arasnda yaplan ilemin bir kayddr.
Conforming Bank Teyid Eden Banka Akreditif bedelinin amir banka tarafndan denmediinde kendisi tarafndan deneceini lehdara taahht eden banka.
Confirmed Letter of Credit Teyitli Akreditif Amir banka tarafndan, salamlatrma ve dorulayc ynde kendi sorumluluk ve taahhtlerini de ekleyerek alan akreditif.
Correspondent Bank Muhabir Banka Akreditif ilemlerinde, ihracat ve ithalat arasnda balanty salamakla grevli banka.
Cost And Freight CFR Mal bedeli ve navlun.
Cost, Insurance Freight CIF Mal bedeli, sigorta, navlun.
Customs Duty Gmrk Resmi thal edilecek mallardan gmrk giri tarifesi cetvellerine gre alnan vergi.
Delivered Duty Paid DDP Gmrk resmi denmi olarak teslim.
Delivered Duty Unpaid DDU Gmrk resmi denmeden teslim.
Direct Bill of Lading Doru Konimento Geminin mallar aktarma yapmadan ykleme limanndan dier boaltma limanna tanmas halinde gerekecek konimento.
Documents Vesaik Ticarette kullanlan konimento, polie, konsolosluk faturas, uzman raporu gibi eitli belgelere verilen isim.
Documents Against Acceptance (DA) Vesaik Mukabili Kabul thalatnn mallar alabilmesi iin gerekli evraklarn ancak ihracat tarafndan keide edilen polielerin kabul karlnda teslimi.
EUR 1 Document EUR 1 Belgesi EUR 1 belgesi Trkiyenin EFTA lkeleri ile olan ticaretinde ve Avrupa Birlii ile demir - elik rnlerinde parafe ettii Serbest Ticaret Antlamas kapsam rnler ticaretinde kullanlan belge.
EX Works EXW Ticari iletmede teslim.
Free Alongside Ship FAS Gemi dorultusunda teslim.
Free Carrier FCA Taycya teslim.
Free on Board FOB Gemi bordasnda teslim.
Free Zone Serbest Blge Ulusal gmrk snr dnda braklm zel idari statye bal yerlerdir.Vergi kanunlar ile mali ykmllkler buralarda tamamen veya ksmen uygulanmayabilir.
Freight Navlun Taycnn nam ve hesabna denecek olan, eya ve yolcunun tanmasna ilikin cretlerin tamamdr.
Freight Invoice Navlun Faturas CIF ve CF olarak ihra edilen mallara ait navlunun satc tarafndan denmesi gerekir. Navlunun dendiinin dorulamak iin konimento zerine "navlunu denmitir" kayd konulur. Konimentoda bu kayt bulunuyorsa konimento ile birlikte nakliyeci tarafndan dzenlenen bir navlun faturasnn da bankaya verilmesi gerekir. Bu navlun faturasnda, mallarn yklenerek teslim alnd ve bir navlun borcunun kalmad gsterilir.
Fordwarding Agent Nakliyat Acentas Mallarn tanmas ile uzmanlam kii, genellikle nakliyat komisyoncusudur.
Freight Insurance Nakliyat Sigortas Tamada mallara veya tama aralarna gelecek zararlar karlayacak olan sigorta.
Irrevocable Letter of Credit Gayr Kabilî Rcu Akreditif thalatnn kararlatrlan artlar tamamen yerine getirmesi zerine, akreditif vadesinde ekilecek polielerin akreditifi aan banka tarafndan kabul edilecei veya denecei konusunda kesin bir taahht ieren akreditif. Taraflarn istei ve onay olmadan iptal edilemez ve hkmleri deitirilemez.
ISO 9000 Certificate ISO 9000 Belgesi ISO 9000 Kalite Gvence Sistem Belgesi, son rnn kalitesinden ok rn ve iletme ynetiminde, rn tasarmnda, kullanlan deney ve muayene yntemlerinde, rn ve hizmetlerin kalitesini kontrol altnda tutmak iin gerekli organizasyon yapsnda uygulanacak klavuzlar ieren bir toplam kalite gvencesi standarddr.
Letter of Credit Akreditif (L/C) thalatnn talimat ile bir bankann nceden tespit edilen artlara uygun olarak kendi zerine ekilecek polieyi deyecei ya da kabul edecei konusunda ihracatya yapt taahhttr.
London Interbank Offered Rate Libor Londra para piyasasnda yrtlen ilemlerde, birinci snf bankalarn kulland kredilere uygulanan faiz oranlarn gstermektedir.
Manifesto Cargo Mene ahadetnamesi Bir maln retildii veya yapld lkeyi gsteren ve idari makamlarnca onaylanm ve alc lkenin konsoloslarnca vize edilen bir belgedir.
Marine Bill of Lading Deniz Konimentosu Gemi acentas veya kaptan tarafndan dzenlenerek ykletene verilen , maln teslim alndn ve kararlatrlan ekilde tanarak gnderilene teslim edileceini gsteren, mal temsil eden ve zerinde tasarruf hakk salayan kymetli evrak niteliindeki belge.
Order Sipari Bir maln satn alnmas amacyla smarlanmas.
Order Ordino Ykleme ve boaltma yaplmadan nce bunun ne ekilde yaplacan gstermek zere gemi acentalarnn kaptana veya nakliye acentalarnn nakliyeciye hitaben yazdklar talimat.
Order Bill of Lading Emre Yazl Konimento zerinde belli bir kimseye ya da onun emrine denmesi iin kayt bulunan konimento.
Original Invoice Orjinal Fatura Gmrk ilemlerine, dviz transfer ve taahhtlerine esas olarak alnan ve ihracat tarafndan dzenlenerek alcya gnderilen fatura. Bu faturalarda ayrca satn ekli ve deme koullar da gsterilir.
Original Manifest Orjinal Fatura Hareket limanlarnda her boaltma liman iin ayr ayr dzenlenen ve hareket limanlarndaki gmrk memurlar tarafndan imza olunmu ekilde boaltm yaplaca liman gmrklerine ibraz olunan manifestolar.
Pre-shipment Finance Sevk ncesi Finansman thalatdan siparii alan ihracatnn, ihra mal retmek, satn almak veya gndermek iin ihtiya duyduu, iletme sermayesi zelliinde olan bir finans tr.
Post-shipment Finance Sevk Sonras Finansman Mallarn sevkiyle, ihra bedellerinin tahsili arasndaki dneme ilikin bir ihracat finansman tr.
Proforma nvoice Proforma Fatura Alcya satlacak maln cinsi, kalitesi, tahmini fiyat ve bedeli, sat koullar hakknda bir bilgi vermek zere dzenlenen ve daha ok bir teklif nitelii tayan fatura eidir.
Re-export Re Eksport Dier lkelerden yurda ithal edilen mallarn daha sonra yurtdna ihra edilmesidir.
Revocable Letter of Credit Kabili Rcû Akreditif Akreditif aan banka tarafndan her an iptal edilen akreditiftir.
Revolving Letter of Credit Rotatif Akreditif Verilen talimatta tespit edilmi akreditif tutarnn tamamnn veya bir ksmnn kullanlmas veya ekilen polienin denmesi halinde, talimatta belirtilen miktarda ayn artla ve otomatik olarak yenilenen akreditiftir. Bu tr akreditif genellikle ayn cins mal tek bir ihracatdan ksm ksm ithal edilen ithalat tarafndan alr.
Shipping Document Sevk Vesaiki Fatura, konimento, koli listesi, mene ehadetnamesi A - TR Belgesi, sigorta poliesi gibi vesaiki kapsayan ve ihracatnn bankas tarafndan, ubesine veya ithalatnn lkesindeki arac bankaya gnderilip, szkonusu bankann ithalat polieyi dedii veya kabul ettii zaman teslim ettii vesika.
Stand By Letters of Credit Garanti Akreditifi Bir bankann bir borcunun denmemesi veya bir ykmlln yerine getirilmemesi durumunda lehdarn talebi zerine belli miktardaki bir paray gayri kabili rcu olarak deyeceini taahht eden mektup.
Supervising Company Gzetleme irketi Mal ihracat veya alc adna ihra veya ithal noktasnda arlk, miktar ve kalite gibi konularda kontrol edip rapor veren tarafsz irket.
Tariff Number Tarife Numaras Gmrk ithalat genel tarife cetvelinde her mal veya mal gruplar iin saptanan.
Transit Trade Transit Tama Dviz tahsis edilerek veya edilmeksizin satn alnan yabanc meneli mallarn transit olarak veya dorudan doruya baka bir lkeye satlmas.
Transit Transport Transit Tama k ve var noktalar bir akit taraf lkesinin dnda olan noktalar arasnda, dier akit taraf lkesi zerinden yaplan yolcu veya eya nakli.
Transport Documents Nakliye Maln yklenmek veya sevk edilmek zere teslim alndn gsteren vesika. numaralardr.
Unconfirmed Letter of Credit Teyitsiz Akreditif Bu tr akreditiflerde muhabir banka herhangi bir mali sorumluluk yklenmez. Akreditifin alm olduunu ve artlarn lehdara bildirmekle yetinir.
 
     
 
(C)opyrights of Content 2012-2013, UKAT   Site Creation by Makromedya.Net