Hoşgeldiniz!

Gelişmiş özelliklerden faydalanabilmek için şimdi giriş yapın.
 
  [ Şifremi Unuttum ]
 
       
Kullanıcı Adı:    
       
Şifre:  
Giriş
   
       
   
 
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
 
 
 
 
Dernek Mevzuatları
Toplam 21 dosya, 1 sayfada listeleniyor.
v
«
1
»
»|
 
Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Dernekler Kanunu
Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluş ile İlişkilerine Dair Kanun
Türk Medeni Kanunu (Dernekler ile İlgili Hükümleri)
İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Dernekler Dairesi Başkanlığı ile İlgili Hükümleri
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun
1606 Sayılı Bazı Dernek ve Kuruluşların Vergiden Muaf Tutulmasına Dair Kanun
227 Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Ek - 3.Maddesi)
2847 Sayılı Türkiye Emekli Subay, Gaziler ve Şehit Aileleri Hakkında Kanun
3628 Sayılı Mal Bildirimi, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri, Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmelik Eki
Dernekler Yönetmeliği
Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş ve İşletme hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu defterlerin Şekli Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)
Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2005/1)
Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2005/2)
Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında Tebliğ (Tebliğ No 20061)
Örnek Üye Defteri
Dernekler Denetimi (Genelge 2007/42)
Bulundurulması Yasak Oyun Alet ve Makineleri (Genelge 200737)
 
Toplam 21 dosya, 1 sayfada listeleniyor.
v
«
1
»
»|
 
     
 
(C)opyrights of Content 2012-2013, UKAT   Site Creation by Makromedya.Net